Slide

ما با میوه ها دمنوش و چای درست می کنیم.

با میتاح بیشتر آشنا شویم

بدون رنگ و افزودنی

تجهیزات استاندارد

بهترین مواد اولیه

دارای سیب سلامت

بدون نیاز به قند

دمنوش به و سیب با طعم ویژه میتاح ۲۰۰ گرمی

500,000 ریال

دمنوش به و سیب طعم ویژه تشکیل شده از سیب ، به ، بهار نارنج و گل محمدی.

با توجه به اینکه این دمنوش رنگ و طعم و مزه چای سیاه دارد میتواند جایگزینی مناسب برای چای سیاه باشد، مخصوصا افردای که میخواهند چای سیاه را ترک کنند میتوانند از این دمنوش استفاده کنند.

البته باید توجه داشت که چای سیاه همانطور که میدانید به خاطر دارا بودن نیکوتین، اعتیاد آور میباشد و خواه ناخواه شما بعداز ترک چای سیاه دچار سر درد یا سرگیجه میشوید که برای رفع این مشکل ما پیشنهاد میدهیم که دمنوش میتاح را با مقداری چای سیاه استفاده کنید تا از بروز همچین مشکلی پیشگیری شود، بعد از دوره یک یا دوماهه شما میتوانید دمنوش میتاح را به تنهایی میل کنید و لذت ببرید. دمنوش میتاح برعکس چای سیاه اعتیاد آور نیست و شما هر زمان که آن را استفاده نکنید هیچ مشکلی برایتان(از قبیل سر درد یا سرگیجه) برایتان پیش نمی آید

دمنوش به و سیب با طعم ویژه میتاح ۳۰۰ گرمی

650,000 ریال
دمنوش به و سیب طعم ویژه تشکیل شده از سیب ، به ، بهار نارنج و گل محمدی. با توجه به اینکه این دمنوش رنگ و طعم و مزه چای سیاه دارد میتواند جایگزینی مناسب برای چای سیاه باشد، مخصوصا افردای که میخواهند چای سیاه را ترک کنند میتوانند از این دمنوش استفاده کنند. البته باید توجه داشت که چای سیاه همانطور که میدانید به خاطر دارا بودن نیکوتین، اعتیاد آور میباشد و خواه ناخواه شما بعداز ترک چای سیاه دچار سر درد یا سرگیجه میشوید که برای رفع این مشکل ما پیشنهاد میدهیم که دمنوش میتاح را با مقداری چای سیاه استفاده کنید تا از بروز همچین مشکلی پیشگیری شود، بعد از دوره یک یا دوماهه شما میتوانید دمنوش میتاح را به تنهایی میل کنید و لذت ببرید. دمنوش میتاح برعکس چای سیاه اعتیاد آور نیست و شما هر زمان که آن را استفاده نکنید هیچ مشکلی برایتان(از قبیل سر درد یا سرگیجه) برایتان پیش نمی آید